English Version
Zespół
Prawnicy
Prawnicy

Maciej Gronner
Associate | New Business Manager
Radca Prawny

T: +48 22 842 98 02
M: +48 605 544 342
F: +48 22 646 54 10
E: maciej.gronner@ks-legal.pl
Pobierz vCard pobierz
 
 
Języki:
polski, angielski
 
 

Maciej Gronner jest radcą prawnym, związanym z Kancelarią od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie udziału w projektach realizowanych na rzecz przedsiębiorców działających w branży nieruchomości. Zapewnia również wsparcie większości zespołów kancelarii, głównie w dziedzinie prawa zamówień publicznych.


Doświadczenie zawodowe

Maciej Gronner posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej projektów z zakresu prawa nieruchomości, obejmujące m.in.: przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości, doradztwo w zakresie aspektów administracyjnoprawnych (m.in. w zakresie prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego), jak również cywilnoprawnych (m.in. umowy z generalnym wykonawcą oraz podwykonawcami). 

 

W swojej praktyce zawodowej uczestniczył również w audytach prawnych spółek, dochodzeniu wierzytelności w toku postępowań sądowych, a także restrukturyzacji podmiotów z branży budowlanej oraz meblarskiej w celu umożliwienia im prowadzenia dalszej działalności.
 

Ponadto, Maciej Gronner, współpracuje z działem zamówień publicznych sporządzając oferty, a także inne dokumenty w związku z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.


Reprezentatywne projekty
2011 - 2014 - opracowywanie ofert i innych dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
2010 - udział w pracach zespołu przeprowadzającego audyt prawny spółki z sektora Business Process Outsourcing
2009 - udział w pracach zespołu przeprowadzającego restrukturyzację kapitałową przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej umożliwiającą spłatę wierzycieli przedsiębiorstwa i dalsze jego prowadzenie
2008 - udział w pracach zespołu przeprowadzającego audyt projektów inwestycyjno – budowlanych w zakresie energii odnawialnej
2007 - udział w pracach zespołu przeprowadzającego kompleksowy audyt prawny grupy spółek z branży badań marketingowych

Kariera
2015 - Śmigielska i Wspólnicy sp. k., Associate / New Business Manager
2012 - 2015 Kozłowski Śmigielska i Wspólnicy sp. k., Associate / New Business Manager
2010 - 2012 Krawczyk i Wspólnicy sp.k., Associate / New Business Manager
2008 - 2010 Krawczyk i Wspólnicy sp. k, Junior Associate
2007 - 2008 Krawczyk i Wspólnicy sp. k, Paralegal

Wykształcenie
2014 - wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
2008 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister nauk prawnych
2008 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, magister stosunków międzynarodowych

 

Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa